ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2559
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังรายชื่อผู้เข้าอบรม O and M ครั้งที่ 13
 • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนักศึกษาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้เมตตานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพพิธีทำบุญเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๐เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ   ศาลเจ้าที่ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และเทวาลัยพระพิฆเณศเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และเทวาลัยพระพิฆเณศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เนื่องจากได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และเทวาลัยพระพิฆเณศ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องสมุด วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ห้องสมุด วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม