ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบ O and M รุ่น 13
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
  • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
  • picture of journal Ratchasuda
  • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเข้าร่วมโครงการ "ปลูกดาวเรืองด้วยหัวใจถวายพระภูวไนยภูมิพล" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพงาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รานี เสงี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการสื่อสารองค์กร นำ นายวีรภัทร ชูพรหมแก้ว นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ เข้าถวายรายงานนิทรรศการ "เสียงของแม่ ถึงแม้เจ้าจะไม่ได้ยิน" ในงาน "มหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐" ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในงานดังกล่าว ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ โดย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยราชสุดาเป็นเจ้าภาพร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๙ และการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อการเข้าถึงของคนทั้งมวล" โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพแถลงข่าวแนะนำ เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานแถลงข่าวแนะนำ "เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม