ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
  • picture of E newsletter
  • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
  • picture of journal Ratchasuda
  • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

โครงการ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ ต้น ๑๐๐ คน ๑๐๐ องค์กรเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกันช่วย แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวด้วยการปลูกไม้ยืนต้นถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑๐๐ วัน (สตมวาร) ในโครงการ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ ต้น ๑๐๐ คน ๑๐๐ องค์กร ณ บริเวณแนวรั้ววิทยาลัยราชสุดา ฝั่งถนนบรมราชชนนี ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รานี เสงี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หน่วยการดูแลสุขภาพเด็กและกุมารเวชศาสตร์สังคม เข้าศึกษาดูงานด้านบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาพิการของวิทยาลัยราชสุดา โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
BIG CLEANING DAYคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันและความสุขของวิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรม "RS BIG CLEANING DAY" : ทำความดีเพื่อพ่อ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดุลยเดชฯ ในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ๖๐ รูปเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รานี เสงี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๐ รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม