ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน
  Cr.ขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

 • Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน
  Cr.ขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda Conference
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพแพทย์หญิงวัชราเข้าร่วมการประชุม The Third AUN-DPPnet Executive Board Meeting 2018/2019 (S1) ณ ประเทศมาเลเซียแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The Third AUN-DPPnet Executive Board Meeting 2018/2019 (S1) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ Renaissance Hotel Kuala Lumpur โดยมีเจ้าภาพ คือ University of Malaya ภายใต้การสนับสนุนจาก The Nippon Foundation ประเทศญี่ปุ่น ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพพิธีเปิด Cafe Amazon for Chanceเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฯ วิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิด Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพ

ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพ

ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ การจัดการเรียน การสอน การฝึกอาชีพ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๕วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบัน องค์กรความร่วมมือ ๑๗ หน่วยงาน ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๕ พิธีเปิดและมอบรางวัล โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎรมคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ ลิ้งค์ดูภาพภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลิ้งค์ดูภาพ