ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
  • picture of E newsletter
  • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
  • picture of journal Ratchasuda
  • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

งาน ๔๘ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี มหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก งาน ๔๘ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้อาวุโส และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน ๔๘ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล " มหิดลเกมส์ " ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สนามฟุตบอล ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ 22 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม