ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๐ | เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


ภาพมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานภาพที่ 1 ภาพมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานภาพที่ 2 ภาพมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานภาพที่ 3
ภาพมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานภาพที่ 4 ภาพมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานภาพที่ 5 ภาพมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานภาพที่ 6

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ


ข่าว ปวีณา ใจสุทธิ์ หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภาพ ปิยะนุช สร้อยซิ้ม หน่วยโสตทัศนศึกษา
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐