ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๑


ภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดาเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพผู้ได้ใบประกาศในโครงการ  The HERO 2nd No Smokingเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีและร่วมชื่นชม คุณบุญมี พลชำนาญ และ คุณชยพัทธ์ สมรูป ในการเข้าร่วมโครงการ "The HERO 2nd : No Smoking" โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมงานวันสงกรานต์เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ " สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพสันนิวาส ณ ราชสุดา " ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังธรรมเทศนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๓ พรรษาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๓ พรรษา ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม