ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนเมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 2 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 3
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2561 ภาพที่ 6

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ " สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพสันนิวาส ณ ราชสุดา " ณ ห้องประชุมใหญ่ชี้น อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา


ข่าว :ฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ :อาจารย์กานต์ อรรถยุติ และ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา