ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนเมษายน ๒๕๖๑

ภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์
๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ภาพพิธีทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์ ภาพที่ 1 ภาพพิธีทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์  ภาพที่ 2 ภาพพิธีทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์  ภาพที่ 3
ภาพพิธีทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์  ภาพที่ 4 ภาพพิธีทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์  ภาพที่ 5

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ " สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพสันนิวาส ณ ราชสุดา "โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรและรับฟังธรรมเทศนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา


ข่าว :ฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ :อาจารย์กานต์ อรรถยุติ และ หน่วยโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา