ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนเมษายน ๒๕๖๑

วิทยาลัยราชสุดา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

ภาพบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ภาพที่ 1 ภาพบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  ภาพที่ 2 ภาพบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  ภาพที่ 3
ภาพบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ภาพที่ 5

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล


ข่าว :ฉัตรดาว นิยมสุจริต หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม