ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่ 1 ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่  2 ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่   3
ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่ 4 ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่  5 ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่   6
ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่ 7 ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่  8 ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่   9
ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่ 10 ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่  11 ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่   12
ภาพต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ภาพที่ 13

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาหูหนวกศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา


ภาพ : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา
ข่าว : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม