ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนกันยายน ๒๕๖๑

พิธีปิดและกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทย
สำหรับคนพิการทางการได้ยิน ครั้งที่ ๑๕
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 1 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 2 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่3
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 4 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 6
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 7 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 8 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 9
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 10 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 11 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 12
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 13 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 14 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 15
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 16 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 17 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 18
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 19 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 20 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 21
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 22 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 23 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 24
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 25 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 26 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 27
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 28 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 29 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 30
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 31 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 32 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 33
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ  ภาพที่ 34 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 35 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 36
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 37 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 38 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 39
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 40 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 41 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 42
ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 43 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 44 ภาพกิจกรรมการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 15ฯ ภาพที่ 46

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทย ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้แทนกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

ในโครงการนี้ มีกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือและมีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนเรียนร่วม จากทั่วประเทศรวมถึงผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า ๘๐๐ คน

วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการคือ การสนับสนุนทักษะการใช้ภาษามือไทย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของผู้พิการทางการได้ยิน และการใช้ภาษามือไทยให้เป็นที่เข้าใจแก่บุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลาย

จากการประกวดครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจากคะแนนรวมสูงสุดจากการแข่งขันแต่ละประเภท และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปครอง คือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

ข่าว : ฉัตรดาว หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพ : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา