ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา

ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 1 ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 2 ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 3
ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 4 ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 5 ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 6
ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 7 ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 8 ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 9
ภาพนักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดีเข้าศึกษาดูงาน  ภาพที่ 10 >

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติ ของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ

ข่าว : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพ : พัสกร หน่วยโสตทัศนศึกษา