ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต  ภาพที่ 1 ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต  ภาพที่ 2 ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต C ภาพที่ 3
ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต  ภาพที่ 4 ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต  ภาพที่ 5 ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต  ภาพที่ 6
ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต  ภาพที่ 7 ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต  ภาพที่ 8 ภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต C ภาพที่ 9

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพ : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา / อ.กานต์ อรรถยุกติ