ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของวิทยาลัยราชสุดาเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อออกแบบ และพัฒนารูปแบบ วิธีการและระยะเวลาในการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ