ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด
เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 1 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 2 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 3
ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 4 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 5 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 6
ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 7 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 8 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 9
ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 10 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 11 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 12
ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 13 ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัดเข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 14

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนเซรามิค ด้านงานบริการวิชาการ และงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ ของวิทยาลัยราชสุดา โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับ


ข่าว : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ
ภาพ : พรจณา สำนักงานบริการวิชาการ