ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี ๒๕๖๑ | เดือนตุลาคม ๒๕๖๑

นักศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา

ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 1 ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 2 ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 3
ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 4 ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 5 ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 6
ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 7 ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 8 ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 9
ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงาน ภาพที่ 10

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นักศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับ


ข่าว : ปวีณา หน่วยประชาสัมพันธ์และทำนุบำรุงฯ