ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพโครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 13

  งานโครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยฯ ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา จ.นครปฐม

 • ภาพโครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 13

  งานโครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยฯ ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา จ.นครปฐม

 • ภาพหมู่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมRoad Show การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ณ วิทยาลัยราชสุดา

  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมRoad Show การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และการไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 วิทยาลัยราชสุดา

 • ภาพ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความพิการในระดับอาเซียน ณ ประเทศลาว

  วันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยราชสุดาฯ จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความพิการในระดับอาเซียน: A Social Perspective of Rehabilitation Science for Persons with Disabilities ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 • ภาพหมู่ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จัดโครงการ ต่างกายไม่ต่างใจทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

  วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จัดโครงการ ต่างกายไม่ต่างใจทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • picture of Training
 • picture of journal Ratchasuda
 • picture of E newsletter

กิจกรรม

ภาพการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ รศ.ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Society, Economics and Urban Studies ณ ประเทศอินโดนีเซีย ลิ้งค์ไปยังภาพองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
ภาพ ดร.วีระแมน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ดร.วีระแมน นิยมพล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และบริการนักศึกษาพิการ ร่วมแสดงความยินดีมอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพบำบัด ครบรอบ 49 ปี ลิ้งค์ไปยังภาพ ดร.วีระแมน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะกายภาพฯ
ภาพการถ่ายทำรายการรู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗บริษัท เน็ทเวอร์ค ทเวนตี้วัน จำกัด ผู้ผลิตรายการ "รู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ" เข้ามาถ่ายทำรายการสัมภาษณ์เป็น ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ "บุคคลผู้พิการตัวอย่าง" โดยสัมภาษณ์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายวิทยาลัยราชสุดา และในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๒ "สนทนากฎหมายเพื่อคนพิการ" โดยสัมภาษณ์ ดร.วีระแมน นิยมพล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการนักศึกษาพิการ เพื่อนำเสนอทั้งสาระ ความรู้ ความเพลิดเพลิน และข้อมูลประโยชน์ในส่วนอื่นๆ ที่คนพิการ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ลิ้งค์ไปยังภาพการถ่ายทำรายการรู้กฎหมาย ใส่ใจผู้พิการ
ภาพการถ่ายทำรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗เวลา ๑๐.๐๐ น. บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ "คู่เลิฟตะลอนทัวร์" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวี เข้ามาถ่ายทำรายการดังกล่าวที่วิทยาลัยราชสุดา เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมในด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ และด้านต่างๆ ว่าคนพิการสามารถพึ่งตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และโครงการของทางวิทยาลัยอีกด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพการถ่ายทำรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์