ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพ วิทยาลัยราชสุดารับมอบทุนการศึกษาจาก Thai United Foundetion

  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยราชสุดารับมอบทุนการศึกษาจาก Thai United Foundetion เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา

 • ภาพงาน ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน (Manidol Quality Fair#2014 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

  ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน (Manidol Quality Fair#2014) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

 • ภาพคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพหมู่อบรมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558
 • ภาพประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม 0 and m

กิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะทำงานเสริมสร้างความสุของค์กรของวิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรม "กล้ามเนื้อผ่อนคลายกายเป็นสุข" ซึ่งได้เชิญนักกายภาพบำบัด มาบรรยายเกี่ยวกับการนั่งหรือการยืนในที่ทำงานแบบผิดๆ ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย และสาธิตวิธีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเบื้องต้นให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม ๒๒๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา ในกิจกรรมนี้มีบุคลากรสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาฯ มอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ครบรอบ ๔๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึก ให้แก่รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพต้อนรับคณะดูงานจาก โรงพยาบาลพุทธโสธรและคณธทำงานสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา ให้การต้อนรับนายกเทศมนตรี ประธานชมรมคนพิการ โรงพยาบาลพุทธโสธร และคณะทำงานสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นไปเตรียมความพร้อมในการให้บริการสำหับคนพิการและเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทราต่อไป ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๕ ธันวาคม) ณ อาคารตึกอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพ