ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน
  Cr.ขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

 • Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน
  Cr.ขอบคุณภาพจาก งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda Conference
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพพิธีเปิด Cafe Amazon for Chanceเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฯ วิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธีเปิด Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟแห่งแรกที่ดำเนินการโดยผู้พิการด้านการได้ยิน เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนาความสามารถ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพ

ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพ

ภาพนำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำผู้ที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานด้านคนพิการ การจัดการเรียน การสอน การฝึกอาชีพ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 10 และประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๕วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบัน องค์กรความร่วมมือ ๑๗ หน่วยงาน ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๐ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ ๕ พิธีเปิดและมอบรางวัล โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎรมคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ ลิ้งค์ดูภาพภาพปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลิ้งค์ดูภาพ

ภาพกาารต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฎานเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาหูหนวกศึกษา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันวังเซล ประเทศภูฏาน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพ