ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 4
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
  • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
  • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
  • picture of journal Ratchasuda
  • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพแถลงข่าวแนะนำ เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นประธานแถลงข่าวแนะนำ "เว็บไซต์พจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา" ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ โดยมีคุณเนตรนภา อนุประเสริฐ รักษาการหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนักศึกษาเมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้กราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งได้เมตตานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพพิธีทำบุญเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา  วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๐เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ     ศาลเจ้าที่ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และเทวาลัยพระพิฆเณศเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และเทวาลัยพระพิฆเณศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เนื่องจากได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และตั้งศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลเจ้าพ่อขุนทุ่ง และเทวาลัยพระพิฆเณศ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม