ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • พิธีเปิดการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา งาน DE[AF] SIGN ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (อาคารข้างไปรษณีย์กลาง)

 • การสร้างความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและวิทยาลัยราชสุดา เรื่อง การโยคะและการออกกำลังกายสำหรับ คนพิการและบุคคลทั่วไป

 • ภาพร่วมงานเยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการ:เสียงที่ไม่เคยถูกได้ยิน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

  แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ร่วมงาน เยาวชนพิการ แต่เพศไม่พิการ:เสียงที่ไม่เคยถูกได้ยิน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังหน้าเว็บไซต์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 6
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Proceeding
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา งาน DE[AF] SIGNเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา งาน "DE[AF] SIGN" ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาของนักศึกษาหูหนวก วิชาเอกศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องเคลือบดินเผา ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (อาคารข้างไปรษณีย์กลาง) ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติมภาพนักศึกษาภาควิชาจักษุ รพ.รามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นักศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณเนตรนภา อนุประเสริฐ รักษาการหัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการให้การต้อนรับ ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพคณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าหารือกับ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เรื่อง การโยคะและการออกกำลังกายสำหรับคนพิการและบุคคลทั่วไปเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมวิทยากร เข้าหารือกับ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดาและคณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและวิทยาลัยราชสุดา เรื่อง "การโยคะและการออกกำลังกายสำหรับ คนพิการและบุคคลทั่วไป" ณ ห้องประชุม ๒๐๐ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติมภาพคณบดีให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการ วีดีทัศน์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับคนหูหนวก จากประเทศภูฎานภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม " วีดีทัศน์เพื่อการผลิตสื่อสำหรับคนหูหนวก ประจำปี ๒๕๖๒" ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา หัวหน้าภาควิชาหูหนวกศึกษา คณาจารย์ ครูผู้ช่วยสอน ล่ามภาษามือ ผู้ช่วยจดคำบรรบยายและทีมวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติมภาพให้การต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จาก โรงเรียนเศรษฐเสถียรเข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จาก โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานภาควิชาหูหนวกศึกษาของวิทยาลัยราชสุดา เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยมี อาจารย์ ดร.สุพิน นายอง พร้อมด้วยครูสอนภาษามือและล่ามภาษามือ ให้การต้อนรับ ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม