ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ผู้ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

 • ภาพร่วมแสดงความยินดี ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ

 • ภาพบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ De La Salle Health Sciences Institute Philippines

  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ De La Salle Health Sciences Institute Philippines ลงนามความร่วมมือ เครือข่ายด้านการศึกษาแก่คนพิการ

 • ภาพ ศ .ดร.ทวี. เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา นำคณะผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

  รองศาสตราจารย์.ดร.ทวี. เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา นำคณะผู้บริหาร และนักศึกษา เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ณ โร งพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

 • ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558
 • ภาพประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม 0 and m

กิจกรรม

ภาพ อ.วิไลรัตน์ ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ เป็นตัวแทนวิทยาลัยราชสุดา ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมมอบเงินสมทบทุนร่วมสร้างรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และร่วมพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพ คณบดีและคณาจารย์ นักศึกษาเข้าถวายพระพรและถวายพานพุ่มดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดี ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าถวายพระพรและถวายพานพุ่มดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ ดร.พานิช เหล่าศิรริรัตน์ เข้าพบคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้รับเกียรติจาก ดร.พานิช เหล่าศิรริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และทีมงานสถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล (MITI) เข้าพบ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ณ ห้องประชุม ๒๓๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพ ภาพ ร่วมงานครบรอบ 18 ปี วิทยาลัยการจัดการ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มอบดอกไม้และของที่ระลึกแก่ รองศาสตราจารย์อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ เนื่องในวันครบรอบ 18 ปีของการก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการ โดยเข้าร่วมพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพล ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิภาวดีรังสิต ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพคณบดีวิทยาลัยราชสุดามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีครบรอบ 20ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๑๐ – ๐๘.๔๕ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มอบกระเช้าดอกไม้แก่ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุงานของวิทยาลัยฯ ณ อาคาร D บริเวณข้างบ่อปลาคาร์ฟ ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดเพิ่มเติม