ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

  ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 • ภาพ อธิการบดีของ NTUT ร่วมลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  President Yoshinori Murakami อธิการบดีของ NTUT และ Prof. Masahiko Suto, Direrctor of Research and Support Center จาก NTUT ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 • ภาพ อธิการบดีของ NTUT ร่วมลงนามความร่วมมือกับ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  President Yoshinori Murakami อธิการบดีของ NTUT และ Prof. Masahiko Suto, Direrctor of Research and Support Center จาก NTUT ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 • ภาพคุณวรเดช ผู้แทนจาก Big C Supercenter มอบกระเช้าคณบดีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

  เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คุณวรเดช ผู้แทนจาก Big C Supercenter เข้ามอบกระเช้าคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘

 • ภาพหมู่โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ 20

  เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ ๒๐ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558
 • ภาพประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม 0 and m

กิจกรรม

ภาพร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพคณบดีให้การต้อนรับอธิการบดีจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ President Yoshinori Murakami, Ph.D. อธิการบดี และ Prof. Masahiko Suto, Director of Research and Support Center จาก National University Corporation of Tsukuba University of Technology (NTUT) ประเทศญี่ปุ่น ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพการจัดอบรม MU Work points) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘มีการจัดอบรมการบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ (MU Work points) ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย อ.นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผศ.ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗ (Mahidol Quality Fair#๒๐๑๔ ) "ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน" วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงาน เรื่อง "ระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นแบบบูรณาการ" ของสำนักงานบริการวิชาการและวิจัย ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ไปยังภาพ