ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Grounded Theory

 • ภาพพิธีสงกรานต์วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2559

 • ภาพหมู่บุคลากรและอาจารย์หมอพูนพิศ ในงานสงกรานต์วิทยาลัยราชสุดา ประจำปี 2559

 • ภาพภายในพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพพิธีเปิดงานโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม O and M
 • ลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2559
 • picture of E newsletter
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการติดต่อวิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Grounded Theory ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) พานักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Grounded Theory โดย Prof. Em. Peter Alheit, Ph.D., General Education, Gottingen University, Germany จัดโดย ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

ภาพการต้อนรับ คณะผู้ร่วมบริหารองค์กรกีฬาคนหูหนวกระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. อาจารย์ ดร. ปรเมศวร์ บุญยืน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ระบบ เครือข่ายและกิจการนักศึกษา พร้อมคณาจารย์จากภาควิชาหูหนวกศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะผู้ร่วมบริหารองค์กรกีฬาคนหูหนวกระดับนานาชาติ นำโดย นายลาคอว เฟรนเดิล ประธานสหพันธ์ฟุตบอลคนหูหนวกนานาชาติ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาองค์กรกีฬาคนหูหนวกระดับนานาชาติ เกี่ยวกับ อนาคตประเทศไทยกับกีฬาคนหูหนวก โดยได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยและเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องพิพิธภัณฑ์หูหนวกศึกษา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
วันพระราชทานนามมหิดล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา นำคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส ๔๗ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๘ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๙ พร้อมเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนก พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและมอบเข็มเครื่องมหาวิทยาลัยมหิดล ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา นำคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล "มหิดลเกมส์" ณ สนามฟุตบอล ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม