ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

 • ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร

 • พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 • พิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 • โครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Proceeding
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อาจารย์ ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากร วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมสิทธิและอนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชนสตรีพิการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนพัฒนาประชากรแห่งสหประชาชาติ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติมภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้านงานเมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานด้านงานบริการวิชาการและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพนักศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดาเมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นักศึกษา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและงานบริหารงานวิจัยให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนเซรามิค ด้านงานบริการวิชาการ และงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ ของวิทยาลัยราชสุดา โดยมี คุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักงานบริการวิชาการและงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพ