ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • AUN- QA ระดับอาเซียน (136th AUN- QA Assessment at Programme Level) ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • AUN- QA ระดับอาเซียน (136th AUN- QA Assessment at Programme Level) ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารผมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  • AUN- QA ระดับอาเซียน (136th AUN- QA Assessment at Programme Level) ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 6
ลิ้งค์ไปยังประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการสร้าง Infographic ด้วย Piktochart
ลิ้งค์ไปยังภาพขอแสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และเข้ารับเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2562
ลิ้งค์ไปยังข้อมูลทำเนียบผู้เข้าอบรม O & M ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 13
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding
ลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 9
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยังรวมภาพการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา

ข่าวกิจกรรม

ภาพร่วมประชุมหารือการกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์เป็นสถานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนำเสนอโครงการวิจัยเมื่อวันที่​ 18 มีนาคม​ 2562​ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานบริการวิชาการ หน่วยฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ที่จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการแพทย์เป็นสถานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนำเสนอโครงการวิจัย ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาฟื้นฟูฯเมื่อวันที่​ 15 มีนาคม​ 2562​ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ รอยัลเจมส์ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับรางวัลลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง 
ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวันที่​ 14 มีนาคม​ 2562​เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยกิจการนักศึกษา และหน่วยล่ามภาษามือ วิทยาลัยราชสุดา ได้นำ "นายสุทธิพงษ์ สุคำหล้า" นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นปีที่ 5 ของวิทยาลัยราชสุดาในฐานะ ผู้แทนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีเปิดกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2562เมื่อวันที่​ 8​ มีนาคม​ 2562​ คณะผู้บริหาร​ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่​ ของ​วิทยาลัยราชสุดา​ เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรด​ ในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2562 "มหิดลเกมส์" ณ​ สนามฟุตบอล 1 ​มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพให้การต้อนรับอาคันตุกะ จาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส และหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Tomoyuki Nishioka, Director of the Center for International Exchange และ Professor Takeshi Okamoto, Vice Director of the Center for International Exchange จาก Tsukuba University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ลิ้งค์รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2562