ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • ภาพพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

  ผศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 • ภาพนักกีฬาโบว์ลิ่ง วิทยาลัยราชสุดา มหิดลเกมส์ปี 2558

  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยราชสุดา คว้า ๓ เหรียญทองจากการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประเภททีมชาย ๓ คน ประเภททีมหญิง ๓ คน และ ประเภททีมผสม ๓ คน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

 • ภาพ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล

  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทราบรายงานภาระกิจที่เกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของวิทยาลัยราชสุดา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านคนพิการต่อไป

 • ภาพภาพบุคลากรที่เข้ารับรางวัลเนื่องในวันพระราชทานนามมหิดล

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครโครงการ O and M
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2558
 • ภาพประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda

กิจกรรม

ภาพร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ผศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินขบวนพาเหรด ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตบอล ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. ผศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันครบรอบ ๔๖ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๗ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพภาพรองคณบดีมอบของที่ระลึกให้แก่ทีมวิทยากรของกองทรัพย์ฯ มหิดล เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมการให้ความรู้เรื่อง สมรรถนะตามสายอาชีพ (Functional Competencies) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณนิพนธ์ ครุฑเครือศรี หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาทรัพยากร และทีมงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางในการนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ลิ้งค์ไปยังภาพภาพคณบดีให้การต้อนรับอธิการบดีจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ President Yoshinori Murakami, Ph.D. อธิการบดี และ Prof. Masahiko Suto, Director of Research and Support Center จาก National University Corporation of Tsukuba University of Technology (NTUT) ประเทศญี่ปุ่น ลิ้งค์ไปยังภาพภาพการจัดอบรม MU Work points) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘มีการจัดอบรมการบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ (MU Work points) ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดย อ.นพ.โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผศ.ดร.จิตรลดา อมรวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพ