ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับรางวันพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

  ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรภัทร ชูพรหมแก้ว นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ "รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"

 • ภาพคุณนันทพร จางวรางกูล เข้ารับรางวัล หม่อมงามจิตติ์ บุรฉัตร ประจำปี 2560

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทพร จางวรางกูล ที่ได้รับรางวัล " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๖๐

 • #

  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย พร้อมด้วยรักษาการรองคณบดีวิทยาลัย ราชสุดา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคต

 • พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda Conference
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบ O and M รุ่น 13
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีคุณณุชนาฏ โต๊ะดี รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัยให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพ นางสาวนันทพร จางวรางกูล เข้ารับประทานรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทพร จางวรางกูล ที่ได้รับรางวัล " หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี ๒๕๖๐ ประเภท คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติ ของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม

ภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านงานบริการวิชาการและสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ โดยมีคุณมาลิน เนาว์นาน ให้การต้อนรับ ลิ้งค์ดูภาพ

ภาพ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคตวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัย พร้อมด้วยรักษาการรองคณบดีวิทยาลัย ราชสุดา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคต ลิ้งค์ดูภาพ