ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2557

 • ภาพพิธีส่งมอบและรับบ้าน สำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

  ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และ องค์กรเครือข่าย จัดพิธีส่งมอบและรับบ้าน สำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗

 • ภาพคณบดี ถ่ายภาพหมู่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ เมื่อวันที่ 20 กพ. 2557

  การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพจากงาน ประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

  ภาพจากงาน ประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ขับร้องเพลงประสานเสียงในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ

  นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ขับร้องเพลงประสานเสียงในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพนายธนิช  นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยราชสุดา ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ

  นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางานและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัยราชสุดา ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Ratchasuda International Conference on Disability 2014


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • picture of Training
 • ภาพส่งลิ้งค์ไปยังสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สอนทักษะ O and M
 • picture of journal Ratchasuda
 • picture of E newsletter

กิจกรรม

ภาพวิทยาลัยราชสุดา จัดงานสงกรานต์ประจำปี 2557 "ชาวราชสุดาหรรษา สงกรานต์ผ้าลายดอก" เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา วิทยาลัยราชสุดา จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ "ชาวราชสุดาหรรษา สงกรานต์ผ้าลายดอก" ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง บุญญานันท์ และอาจารย์ พะเยาว์ สุจริต เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพหมู่บุคลากรในงานพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๗ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมฟังบรรยายและกิจกรรมเข้าฐานต่างๆ ในหัวข้อ "การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ" เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รู้จัก และเข้าใจกับ Mahidol Culture และสามารถนำมาพัฒนาในการทำงานได้อีกด้วย ลิ้งค์ไปยังภาพพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๕๗
ภาพนักศึกษาร่วมโครงการปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรและเสริมความเป็นครู : โครงการฝึกปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ ลิ้งค์ไปยังภาพโครงการปฏิบัติธรรม

ภาพภาพพิธีรับมอบบ้านสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๐๐ น.ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ได้ร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดพิธีส่งมอบและรับบ้านสำหรับคนพิการ ลิ้งค์ไปยังภาพพิธีรับมอบบ้านสำหรับคนพิการ