ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพประกวดอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ ๒๓ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  โครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ ๒๓ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

 • ภาพรักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของวิทยาลัยราชสุดา

  ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของวิทยาลัยราชสุดา (PA Visit) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • ภาพกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

 • ภาพพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

  พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

 • ภาพคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังการรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในรดับบัณฑิตศึกษา
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda Conference
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังผลงานวิชาการที่นำเสนอในงานสัมนาวิชาการครั้งที่ 9
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังทำเนียบผู้เข้าอบรม O and M ตั้งแต่ พศ. 2553 - 2560
 • ลิ้งค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์วิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ 23เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) จัดอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม Moodle ในการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมี อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน เป็นวิยาการในการอบรมครั้งนี้ ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพบรรยากาศงานประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ครั้งที่ 23เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยราชสุดาร่วมกับ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ บริษัท คิง เพาเวอร์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และธนาคารธนชาติ จัดโครงการ การประกวดอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ ๒๓ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพ
ภาพร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๑๐ ก้าวสู่ปีที่ ๑๑ และร่วมพิธีเปิดศูนย์ เอ็ม อาร์ ไอ ศิริราช-กาญจนาภิเษก ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลิ้งค์ดูภาพภาพรักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของวิทยาลัยราชสุดา (PA Visit) เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของวิทยาลัยราชสุดา (PA Visit) ระหว่างส่วนงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลิ้งค์ดูภาพ