ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพ8 ส.ค. 57 วิทยาลัยราชสุดาร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดาร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 • ภาพโครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 13

  งานโครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยฯ ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา จ.นครปฐม

 • ภาพโครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยครั้งที่ 13

  งานโครงการประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทยฯ ครั้งที่ ๑๓ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา จ.นครปฐม

 • ภาพหมู่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมRoad Show การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย ณ วิทยาลัยราชสุดา

  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมRoad Show การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และการไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 วิทยาลัยราชสุดา

 • ภาพ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความพิการในระดับอาเซียน ณ ประเทศลาว

  วันที่ ๙ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ วิทยาลัยราชสุดาฯ จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความพิการในระดับอาเซียน: A Social Perspective of Rehabilitation Science for Persons with Disabilities ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 • ภาพหมู่ วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จัดโครงการ ต่างกายไม่ต่างใจทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

  วิทยาลัยราชสุดา ร่วมกับ บิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จัดโครงการ ต่างกายไม่ต่างใจทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ภาพประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ
 • picture of E newsletter
 • picture of journal Ratchasuda

กิจกรรม

ภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักพาณิชย์ มอบเสื้อให้แก่สโมสรนักศึกษา วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ได้มอบเสื้อ จำนวน ๑๑๐ ตัว ให้แก่วิทยาลัยราชสุดา เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา และกิจกรรมอื่นๆ ของนักศึกษาต่อไป ลิ้งค์ไปยังภาพ

ภาพ ภาพ ร่วมงานครบรอบ 12 ปี สถาบันนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ถ่ายภาพร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และร่วมงานครบรอบ ๑๒ ปี คล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม IL๕ อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพอาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มอบกระเช้าแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่๑ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา การบริการสวัสดิการนักศึกษา ระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งได้มีโอกาสพบผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างความสัมพันธ์อันดี ให้นักศึกษาเกิดความรัก ความภูมิใจ และสามารถใช้ชิวิตในวิทยาลัยร่วมกับคนพิการได้อย่างมีความสุข ลิ้งค์ไปยังภาพ


ภาพ ภาพ พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2557 เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. รศ.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณลานชั้น ๑ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพอาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดฯ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ ผู้ช่วยคณบดีด้านประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ มอบหนังสือให้แก่ คุณฉวีวรรณ สวัสดี ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อบริจาคหนังสือสมทบกิจกรรมของโครงการห้องสมุดสู่ชุมชน ในงานวันคล้ายวันสถาปนา หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ลิ้งค์ไปยังภาพ
ภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี มอบกระเช้าแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาฯ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ครบรอบ ๓๓ ปี ณ ห้องโถงวาดภาพ ชั้น ๑ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ลิ้งค์ไปยังภาพ