ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • Meet The President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 1/2559

  " Meet The President " ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

 • ภาพมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องวันขึ้นปีใหม่

  เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้ามอบกระเช้าเนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษกครบรอบปีที่ 8

  คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานและแสดงความยินดี พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๘ ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและ พนักงานที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการและ พนักงานที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน โดยคณบดีและบุคลากรวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมในพิธี วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวและเหตุการณ์

 • ลิ้งค์ไปยังแบบฟอร์มรับสมัคร
 • ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังรายละเอียดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 2559
 • ลิ้งค์ไปยังประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2559
 • picture of E newsletter
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการติดต่อวิทยาลัยราชสุดา
 • picture of journal Ratchasuda
 • ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

ภาพมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ณ มูลนิธิราชสุดา อาจารย์ ดร. วีระแมน นิยมพล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาฯ พร้อมด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมโครงการ " Meet The President " ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น ๔ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ภาพมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ณ มูลนิธิราชสุดา เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้ามอบกระเช้าเนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล ณ มูลนิธิราชสุดา

ภาพมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม คชินทร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้ามอบกระเช้าเนื่องใน วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมงานและแสดงความยินดี พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ พรชัย มูลพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๘ ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๙ ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น ณ ห้องประชุมชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล