ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๕๘ | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๕๙


ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงครัววิลาวัลย์ จำนวน ๑ งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
(ประกาศวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)