ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (หน่วยบริหารหอพัก)
สังกัด งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา ดูรายละเอียด

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาหูหนวกศึกษา ดูรายละเอียด