ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาหูหนวกศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาฟื้นสมรรถภาพคนพิการ คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ