ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชสุดา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
รายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดูรายละเอียด

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งล่ามภาษามือ จำนวน ๑ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาหูหนวกศึกษา ดูรายละเอียด