ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ
สอบสัมภาษณ์วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (หน่วยบริหารหอพัก)
สังกัด งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดี จำนวน ๑ อัตรา ดูรายละเอียด

ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียด

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาหูหนวกศึกษา ดูรายละเอียด