ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ดูรายละเอียด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคลังและพัสดุ
สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี ดูรายละเอียด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
สำนักงานบริการวิชาการและวิจัย ดูรายละเอียด

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานภาควิชาหูหนวกศึกษา ดูรายละเอียด