ขณะนี้อยู่ที่ | วิทยาลัยราชสุดา | หน้าแรก

ภาพบรรยากาศภายในห้องสมุด

ประกอบด้วย บริการจัดมุมหนังสือสำรองตามสาขาวิชาหรือตามกลุ่มผู้เรียนบริการยืม-คืน ยืมระหว่างห้องสมุดต่างวิทยาเขต และต่างมหาวิทยาลัย บริการแนะนำการใช้บริการของห้องสมุด บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการสอนการสืบค้นสารสนเทศ บริการจัดทำบรรณานุกรม บริการการอ่านสำหรับคนตาบอด บริการส่วนค้นคว้าเฉพาะบุคคล Mahidol IR แนะนำสารสนเทศที่สำคัญสาขาความพิการ บริการจัดบอร์ดเผยแพร่

เพิ่มเติม

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ป้ายประกาศหนังสือมาใหม่

เพิ่มเติม

ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยราชสุดา
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 1121 , 1120 อีเมล์ lirs@mahidol.ac.th
วันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์
เวลาทำการ 8.30-16.30 น.