โครงการประกวดการเล่าเรื่องด้วยภาษามือไทย
สำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ ๑๔
"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมแล้ว

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\www\tsl-2015\index.php on line 46
ชื่อสถานศึกษา


สถานศึกษาที่ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าแข่งขันแล้ว

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in D:\www\tsl-2015\index.php on line 72
ชื่อสถานศึกษา