ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก

นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก

 

หนังสือภาพโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด

เรื่อง "การแทรกภาพประกอบ"

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา